Τύποι affiliates

Το affiliate μοντέλο συνεργασίας επιτρέπει την ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών μεταξύ τους τύπων affiliate. Μπορεί να έχετε ειδικές γνώσεις PPC, μπορεί να γράφετε εξειδικευμένο content για website ή blog, ή απλά να έχετε μεγάλο κύκλο φίλων και followers στα social media. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει τρόπος να αξιοποιήσετε τις γνώσεις ή το traffic σας μέσω του affiliate marketing.

Οι βασικότεροι (αλλά όχι οι μοναδικοί) τύποι affiliates είναι οι εξής: