Raporlama

Raporlar yayıncılara ve reklam verenlere kolay ve kapsamlı bir biçimde sunulamadığı sürece, aksiyonları doğru bir biçimde raporlamak yeterli değildir. Linkwise raporlaması bu iki amacı da kapsamaktadır.

Önemli özellikler