Sözlük

A

Aksiyon Başına Maliyet (Cost per Action - CPA)

Online reklamcılıkta, reklam verenin satış, kayıt vb. yalnızca değeri olan bir aksiyon (reklam veren tarafından belirlenen) gerçekleştiğinde ödeme yaptığı model. Bu ödeme yöntemi Performans Pazarlamasının ve özellikle İş Ortaklığı Pazarlamasının özünde yer almaktadır.

B

Banner

Yayıncı web sitesine ziyaretçilerin tıklayarak reklam veren web sitesine trafik yönlendirmesi için konulan reklam aracı. Bannerlar genelde çeşitli boyutlarda ve imaj (genelde GIF), HTML veya Flash gibi formatlarda bulunabilir.

Banner Döndürücü

Yayıncıların tek bir reklam alanına birden fazla reklam aracı koyabilmesine olanak veren bir araçtır. Bir ziyaretçinin bir web sitesini her ziyaret ettiğinde bu reklam araçlarından birisi ziyaretçiye gösterilir.

Bin Kişi Başına Maliyet (Cost per Mille - CPM)

Online reklamcılıkta, reklam verenin reklam araçlarından birinin (genellikle banner) her bin görüntülenmesi için ödeme yaptığı model.

C

Clickbot

Internet üzerindeki bütün mevcut web sitelerini keşfedebilmek için web sitelerini takip eden ve otomatik olarak bütün linklerine tıklayan yazılım scripti. Clickbotlar çoğunlukla arama motorları (Google, Bing vb) tarafından kullanılır ve yeni web sitelerini dizinleyerek arama motoru sonuçlarında göstermeye yarar.

Cookie

Ziyaretçinin bilgisayarında tutulan, bir yayıncıya komisyon atfedilebilmesini sağlayan, yayıncı IDsi, yayıncı programı, banner IDsi gibi bilgileri içeren dosya. Cookieler önceden belirlenmiş bir ömre sahiptir ve bu ömür süresince yayıncı, reklam veren web sitesinde gerçekleşen satın alma veya başka aksiyonlar için komisyon almaya hak kazanır.

D

Datafeed

Reklam verene ait ürün veya hizmetler ile ilgili bilgi içeren ve genellikle CSV veya XML formatında olan bir dosya. Bu bilgiler genellikle, URL, isim, tanım, fotoğraflar ve ürün hakkında diğer bilgilerden oluşur. Yayıncılar, datafeedleri satış getirecek ve derin linkleme (ziyaretçiyi reklam veren ana sayfası yerine, doğrudan ilgilendiği ürünün sayfasına yönlendirmek) yapmayı kolaylaştıracak şekilde web sitelerinin içeriğini zenginleştirmek için kullanırlar.

Derin Linkleme

Ziyaretçiyi reklam verenin web sitesinin ana sayfası yerine, web sitesinin içindeki bir sayfaya yönlendiren link. Bu sayfa bir ürün, kategori veya bilgilendirme sayfası olabilir.

Döndürücü

bkz. Banner Döndürücü

Dönüşüm

Ziyaretçinin müşteriye dönüşmesi, örneğin; ziyaretçinin reklam veren için değeri olacak, satın alma, kayıt vb bir aksiyonu yerine getirmesi.

Dönüşüm Oranı

Aksiyonu gerçekleştiren ziyaretçilerin bütün ziyaretçilere oranı, örneğin; 100 kişiden 1’i satın alma gerçekleştirirse bu web sitesinin dönüşüm oranı %1’dir.

G

Gerçek Zamanlı İstatistik

Bir aksiyonun gerçekleşmesi ile ağ raporlarına yansımasının aynı anda olması.

Geri Dönüşüm (Lead)

Geri dönüşüm bir firmanın hizmetleri ve ürünleri ile ilgilendiğini belirtmiş, dolayısıyla o firmanın müşterisi olması çok olası olan kişiye denir. İş Ortaklığı Pazarlamasında, “geri dönüşüm” tabiri, reklam verenin yayıncıya komisyon ödeyeceği, satış dışında bir aksiyonu tanımlamak için kullanılır. Geri dönüşüm, online bir formun doldurulması, online bir hizmete kayıt olunması vs. şeklinde olabilir. Geri dönüşüm başına ortaklık programları, yayıncılara satış dışında aksiyonlara komisyon ödeyen programlardır.

Görsel Reklam Aracı

Bir programın görsel olan reklam araçları (genellikle GIF görselleri)

Görüntüleme

Bir banner veya web sitesinin herhangi bir ziyaretçiye gösterilmesinin sayısı. Özellikle, belirli bir web sitesinin kaç kere serverdan talep edildiği, dolayısıyla ziyaretçiler tarafından kaç kere görüntülendiğini gösterir.

Graphic Interchange Format (GIF)

Küçük görseller/bannerlar için uygun bir dosya tipi. Ayni zamanda animasyonlu da olabilir. Örneğin, animasyonlu bir banner için seri GIF görselleri kullanılabilir.

I

İş Ortağı

bkz. Reklam Veren

İş Ortaklığı Pazarlaması

Reklam veren (iş ortağı) ve yayıncı arasındaki, yayıncının reklam verenin web sitesine ziyaretçi gönderdiği ve yalnızca bu ziyaretçilerin önceden belirlenen bir aksiyonu (satış veya geri dönüşüm) gerçekleştirmesi halinde reklam verenden ödeme aldığı ilişki.

K

Komisyon

Yayıncıların reklam verene gönderdiği ziyaretçinin her aksiyonu için reklam verenin yayıncıya ödediği miktar.

L

Linke Tıklama (Click Through - CT)

Bir ziyaretçinin bir reklam aracına (banner veya yazı linki) tıkladığında reklam verenin web sitesine yönlendirilmesi.

Linke Tıklama Oranı (Click Through Rate - CTR)

Bir reklam aracına ne kadar tıklandığı (tıklama) bölü bu reklam aracının kaç kere görüntülendiği (görüntüleme). Örneğin, eğer bir banner gösterilmiş olduğu 100 ziyaretçinin 5’i tarafından tıklandıysa, bu bannerin CTR’si %5’tir.

O

Ortak

bkz. Yayıncı.

Ortaklık Ağı

Linkwise Ortaklık Ağı gibi bir Ortaklık Ağı, yayıncılar ve reklam verenleri bir araya getiren bir bağdır. Ortaklık Ağları, takip, raporlama ve program yönetimi, sahtecilik tespiti, lojistik, ödemeler vb. İş Ortaklığı Pazarlaması hizmetlerini verir.

Özel Varış Sayfası

Bazı ortaklık programları, yayıncıların reklam araçlarının varsayılan URL varış yerlerini değiştirmesine dolayısıyla, ziyaretçileri reklam veren web sitesinde başka bir yere yönlendirmelerine izin verir. Bu varış URL’sine Özel Varış Sayfası denir.

R

Reklam Araçları

Yayıncıların kendi web sitelerine koyarak, reklam verenlere ziyaretçi gönderdikleri, yayıncı programlarının tanıtımı için kullanılan banner ve yazı linkleri. Bannerlar genelde çeşitli boyutlarda ve imaj (genelde GIF), HTML veya Flash gibi formatlarda bulunabilir.

Reklam Veren (veya İş Ortağı)

Üzerinde herhangi bir aksiyon gerçekleştirilebilen bir web sitesine sahip firma. Bu işlem çoğu zaman satın alma (reklam veren web sitesinin e-mağaza olduğu durumda) olduğu gibi sipariş formu doldurma, hesap yaratma, bültene üye olma gibi başka aksiyonlar da olabilir.

S

Şart ve Koşullar

Linkwise Ortaklık Ağı’nda bir yayıncı olmadan önce okunup kabul edilmesi gereken şart ve koşullardır. Yayıncının sorumlulukları, ödeme şekli, telif hakları vb. konuların çerçevesini belirler.

Satış Başı Komisyon (Pay per Sale - PPS)

bkz. CPS.

Satış Başına Maliyet (Cost per Sale - CPS)

Aksiyonun satış olduğu bir tür CPA ödemesi

Sipariş IDsi

Online bir işleme ait o işleme özel ID veya kod.

Sub ID

Bir yayıncının yayıncı linkine ekleyebileceği, subid1, subid2 vb. formattaki bir veya daha fazla parametre. Sub-ID parametrelerine farklı değerler atayarak, yayıncı, linki başka yerlere yerleştirmesinden doğan performans farkını ölçümleyebilir. Örneğin, bir yayıncı bir Adword kampanyasında, tek bir yayıncı linkini birkaç anahtar kelimenin birden varış sayfası olarak kullanabilir. Her anahtar kelimeye farklı Sub-IDler ekleyerek, yayıncı her anahtar kelimenin performansını yayıncı linkinin toplam performansından ayrıştırabilir.

T

Tıklama Başı Komisyon (Pay per Click - PPC)

bkz. CPC

Tıklama Başına Kazanç (Earnings per Click - EPC)

EPC, komisyonu tıklama sayısına bölüp 100 ile çarparak hesaplanır. Yayıncının belirli bir ortaklık programından veya tamamından 100 tıklama başına ne kadar para kazandığını gösterir. Ortaklık programlarının tıklama başına ödeme yapmamasına rağmen, bu orantı yayıncıların programları birbirleri ile kıyaslamalarına yardımcı olur. Örneğin, çok sayıda tıklama ve düşük komisyon düşük bir EPC ile sonuçlanacaktır ve bu da yayıncının reklam verene birçok ziyaretçi yönlendirdiğini, fakat bu ziyaretçilerin aksiyona dönüşmediğini gösterir.

Tıklama Başına Maliyet (Cost per Click - CPC)

Online reklamcılıkta, reklam verenin reklam araçlarından birinde (banner, yazı linki vb.) tıklama gerçekleştiğinde ödeme yaptığı model. CPC modeli, genellikle, Google Adwords gibi reklam ağları ve Facebook gibi web sitelerinde kullanılmaktadır.

U

Ürün Feed

bkz. Datafeed.

V

Varış Sayfası

Online bir reklama tıklandığında ziyaretçinin yönlendirildiği web sayfası. Bu sayfa, reklam veren web sitesindeki herhangi bir sayfa olabileceği gibi, çoğu zaman, ziyaretçileri müşteriye dönüştürmeyi hedefleyen, reklamda bahsi geçen ürün veya hizmetlerin detaylı bir şekilde anlatıldığı özel tasarlanmış sayfalardır. Bir yayıncı bazen reklam aracının varış sayfasını kendisi belirleyebilmektedir (bkz. Özel Varış Sayfası)

Y

Yayıncı

Ziyaretçilerini bir reklam verenin web sitesine, linkler (banner veya yazı linki) yardımıyla yönlendirebilecek bir site sahibi olan kişi veya firma. Bir yayıncı aynı zamanda ziyaretçileri reklam verene bazı web siteleri veya arama motorları üzerinde oluşturduğu PPC kampanyaları vasıtasıyla da yönlendirebilir. Yayıncı bunu reklam veren tarafından ödenecek, satış veya geri dönüşüme dönüşen ziyaretçi başına komisyonu almak için yapar.

Yayıncı Linki

Bir ziyaretçinin yayıncıdan gelip gelmediğini anlamaya yarayan takip kodunu barındıran link. Her yayıncı linki, yayıncıyı o ağda tanımlayan, yayıncıya özel ID’yi içerir. Yayıncı linkleri sayesinde, hangi ziyaretçinin hangi yayıncıdan geldiği bilinebilir ve bu yayıncıların ziyaretçilerin aksiyonları satış veya geri dönüşüm olunca komisyon alması mümkün olur.

Yazı Linki

Basit bir yazı tutturucu linki. Bir yayıncı, bir metne, blog postuna bir yayıncı linki yerleştirmek isterse, yazı linki kullanmayı banner kullanmaya tercih edebilir.

Yere Göre Hedefleme (Geo-Targeting)

Ortaklık programının hedefini kullanıcının coğrafi konumuna göre belirlemek. Örneğin, yayıncılar bir programın reklam araçlarını yalnızca belli bir ülkeden gelecek ziyaretçiler için kullanabilirler.